Yo-kai Watch 3 'Galactalian' Gameplay Video

youkai-watch.jp/yw3