Akiba’s Beat 'Mizuki Aihara' Character TrailerReiji Shinomiya - Kotomi Sanada - Saki Hoshino - Yamato Hongo - Riyu Momose - Asahi Tachibana