Blue Reflection 'Sanae Nishida' Character Trailer ~ PS4 & VitaYuri Saiki - Chihiro Inoue - Shihori Sugamoto - Yuzuki Shizou and Raimu Shizou - Hinako Shirai