Blue Reflection 'Yuri Saiki' Character Trailer ~ PS4 & VitaChihiro Inoue - Shihori Sugamoto - Yuzuki Shizou and Raimu Shizou - Hinako Shirai