Blue Reflection 'Ako Ichinose' Character Trailer ~ PS4 & VitaMao Ninagawa - Sarasa Morikawa - Sanae Nishida - Yuri Saiki

Chihiro Inoue - Shihori Sugamoto - Yuzuki Shizou and Raimu Shizou - Hinako Shirai