Musou Stars 'Horo, Millenia & Ryu Hayabusa' Character Introduction TrailersKasumi, Ouka, Wang Yuanji & Sophie - Zhao Yun, Yukimura Sanada & Tamaki