Persona Q2: New Cinema Labyrinth Ken TrailerYukiko - Ryuji - Elizabeth - Theodore - Akihiko - Chie - Futaba - Shinjiro - Naoto - Morgana - Junpei