The King of Fighters XV Joe Higashi Trailer and Screenshots

Iori Yagami

Team Hero: Shun’ei - Meitenkun - Benimaru Nikaido