The King of Fighters XV Andy Bogard Trailer and Screenshots

Joe Higashi

Team Sacred Treasures: Kyo Kusanagi - Chizuru Kagura - Iori Yagami

Team Hero: Shun’ei - Meitenkun - Benimaru Nikaido