The King of Fighters XV Terry Bogard Trailer and ScreenshotsAndy Bogard - Joe Higashi - Yuri Sakazaki

Team Sacred Treasures: Kyo Kusanagi - Chizuru Kagura - Iori Yagami

Team Hero: Shun’ei - Meitenkun - Benimaru Nikaido