The King of Fighters XV Yashiro Nanakase Trailer and Screenshots

Yuri Sakazaki

Team Fatal Fury: Terry Bogard - Andy Bogard - Joe Higashi

Team Sacred Treasures: Kyo Kusanagi - Chizuru Kagura - Iori Yagami

Team Hero: Shun’ei - Meitenkun - Benimaru Nikaido