The King of Fighters XV Yuri Sakazaki Trailer and Screenshots

Andy Bogard - Joe Higashi

Team Sacred Treasures: Kyo Kusanagi - Chizuru Kagura - Iori Yagami

Team Hero: Shun’ei - Meitenkun - Benimaru Nikaido