The King of Fighters XV Shermie Trailer and Screenshots

Mai Shiranui - King - Yashiro Nanakase - Yuri Sakazaki

Team Fatal Fury: Terry Bogard - Andy Bogard - Joe Higashi

Team Sacred Treasures: Kyo Kusanagi - Chizuru Kagura - Iori Yagami

Team Hero: Shun’ei - Meitenkun - Benimaru Nikaido